Avaleht

Põlvamaa “Rohelisem märk” on piirkondlik väärtusmärk, mida väljastatakse 2009. aastast ja millega märgistatakse piirkondlikku päritolu, kõrget kvaliteeti, looduslike materjalide kasutust ning keskkonnasõbralikku tootmist. Märgiga tähistatakse toidukaupu ja mahetooteid, loome- ja käsitööd, looduskosmeetikat, ehitus ja viimistlusmaterjale ning teenuseid, mis kannavad edasi Põlvamaa rohelisema elu väärtusi.

Kaubamärgi omanik on SA Põlvamaa Arenduskeskus, kes koordineerib märkide väljastamist ja märgikandjate võrgustikku.

Piirkonna kvaliteeditähis Põlvamaa „Rohelisem märk“ kasutamise eesmärk on:

  • väärtustada Põlvamaa kohalikke tooteid ja pakutavaid teenuseid andes tarbijale võimaluse neid lihtsasti leida ning luues usaldust pakutava kvaliteedi osas;
  • tõsta märgistatud toodete ja teenuste müüki (sh eksporti),
  • motiveerida märgikandjaid tegelemaks aktiivselt tootearenduse, turundamise, uute võimaluste otsimisega ning tõstes seeläbi märgistatud toodete ja teenuste müüki (sh eksporti);
  • edendada märgikasutajate omavahelist koostööd ja võrgustamist.

Põlvamaa „Rohelisema märgi“ kasutusõigust on oodatud taotlema juriidilised isikud (OÜ, MTÜ, SA jt) ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Juhendid, tingimused ja taotluse vormid leiab siit:

Rohelisema märgi statuut

Abimaterjal taotlemisel

Taotlusvorm

Põlvamaa „Rohelisema märgi“ ettevõtjate koostöövõrgustiku laiendamist, ühisturundusi- ja tegevusi toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Põlvamaa Partnerluskogu LEADER-meetmest projektiga „Põlvamaa Rohelisema märgi arendustegevused“.

eu