Märgikandjad

MTÜ Põlvamaa Tsõõrimajandus

Toiduringluskapi haldamine Põlvas ning toiduringluse eestvedamine ja edendamine Põlvamaal.

SÄÄSTLIK
Toiduringluskapi kaudu suurendatakse toidu ringlussevõttu. Selle asemel, et toit satuks prügikasti, jõuab kõlblik toit toiduringluskapi kasutajate toidulauale ja tarbitakse ära. See vähendab vajadust uute toiduainete järele ning sellega kaasnevat loodusvarade kasutamist, nagu maa, vesi, väetised ja energia, mis on seotud uue toidu tootmisega. Trükiste ja muude paberil infokandjate kasutus on viidud miinimumini, suurem osa teavitustööst toimub digitaalseid kanaleid kasutades.

PUHAS
Toiduringluskapp aitab vähendada süsinikujalajälge. Kui toiduaineid ei visata ära, väheneb prügilates tekkiva orgaanilise jäätme hulk. See omakorda vähendab süsinikuheitmeid ja kasvuhoonegaaside teket, mis on seotud jäätmete lagunemisega prügilates. Päikesepaneelilt saadav päikeseenergia läheb kapi elektrienergia tootmiseks - kapi töö on toetatud taastuvenergiaga, mis ei tekita süsinikdioksiidi heitmeid ega sõltu fossiilkütustest. Päikesepaneelid muundavad päikesevalguse elektrienergiaks, mis tagab kapi keskkonnasõbralikuma toimimise.

TAASKASUTAV
Toiduringluskapi tegevus tagab toidu ja tarvikute ressursside taaskasutuse. Kapi kaudu saavad inimesed jagada ülejäänud toitu ja toiduaineid, mis muidu läheksid raisku. Lisaks toiduringlusele on kapis hästi toimima läinud ka purgi ja muude tarvikute ringlus, millega kapi täitjad üha uuesti toitu kappi tuua saavad ning kapi sisu tarbijad tühjaks saanud ja puhtaks pestud purgid jms selleks ettenähtud riiulile tagasi toovad.

HOOLIV
Toiduringluskapp asub kapi kasutajate jaoks mugavas kohas, paiknedes kappi varustava toidukaupluse vahetus läheduses ning jäädes koolist tulevate laste või bussile suunduvate inimeste liikumistrajektoorile. Sotsiaalmeediakanalites jagatakse infot kapi täitmise kohta ning häid näpunäiteid toiduringluse paremaks rakendamiseks kodumajapidamistes. Lisaks praktilistele näpunäidetele jagatakse soovitusi ja retsepte, mida kapis leiduvaga kodus valmistada saab.

eu