Märgikandjad

Figuraata OÜ

Figuraata OÜ tegeleb aia- ja metsasaaduste varumise, töötlemise ja pakendamisega.
Valmistatakse ka hapukapsast, mis on osutunud eriti populaarseks tooteks.

SÄÄSTLIK
Võimalikult palju toormaterjali varutakse lähiümbrusest, et transpordi kulu oleks minimaalne. Samuti koondatakse väljasaadetav kaubakogus ühele - kahele päevale nädalas, et ei peaks iga päev autod liikuma. Kasutatakse päikeseenergiat suvel - elektri säästmine.
Renoveeritud on hoonetekompleks soojakadude vähendamiseks ja katusele paigaldatud 150 KW päikesepaneelid.
Pakendi suurused on arvestatud vastavalt kliendi soovile.

PUHAS
Kogu ettevõtte territoorium hoitakse puhtana sorteerides jäätmeid. Kui tekib loomadele kõlbulikku sööki (nt. kõrvitsa koored, kapsalehed) viime need ümbruskonna loomapidajatele loomasöödaks.
Kevadel ja suvel saadakse suur osa tarbitavast energiast päikesepaneelidelt, millega säästetakse loodust. Igapäevaselt jälgitakse toiduohutuse HACCAP- i nõudeid.

TAASKASUTAV
Kile ja papp läheb taaskasutusse, samuti mahlapudelid (Eesti pandipakend OÜ).

HOOLIV
Tootmine on ettevõttes planeeritud nii, et inimestele leiduks tööd aastaringselt. Tööd pakutakse ennekõike kohalikule kogukonnale.
Kapsad ja porgandid hapukapsa valmistamiseks tellitakse oma valla talunikelt, maasikaid varutakse samuti kohalikelt kasvatajatelt.

eu