Märgikandjad

Jõhkasoo meetalu

Võhandu jõe lähedal Pääsna külas tegutsev meetalu toimetab  võimalikult keskkonnasäästlikult. Kuna nii mesila kui mesindushoone asuvad ühel kinnistul, on transpordi jalajälg praktiliselt olematu. Samuti ei teki mesindamisega tootmisjääke, kõik suunatakse korduv- ja taaskasutusse. 

Mee vurritamiseks ja villimiseks oleme vanast laudahoonest ümber ehitanud mesindusruumi, kus talveperioodil saame hoiustada mett, tarukorpuseid kui ka kogu mesindamiseks vajalikku inventari.

Jõhkasoo talu 15 mesilasperet asuvad talu kinnistul, looduslikult puhtas piirkonnas. Mesilat ümbritsevad mahepõllud, metsatukad ning raiesmikud.  
Kuna mesitarud on valmistatud puidust, ei ole nende desinfitseerimiseks vajalik kasutada keemilisi puhastusaineid. 

eu