Uudised

Põlvamaa rohelised ringid võtavad kuju
2023-05-01 20:53:00

Möödunud nädalal toimus Põlvamaa rohelise ringi häkaton, kus turismiasjalised ja Põlvamaa entusiastid said kokku, et üheskoos välja mõelda uusi ja põnevaid ideid Põlvamaa kui rohelise maakonna turismikaardile kinnitamiseks.

Häkaton algas päevajuhi üleskutsega mõelda kastist välja ning leida uusi ja innovaatilisi lahendusi, kuidas edendada Põlvamaa turismi ja kultuuripärandit. Eesmärk oli koos tegutsedes luua uusi ja huvitavaid turismi- ning kultuurimarsruute, mis tõstaksid piirkonna atraktiivsust ning aitaksid kaasa säästva turismi arendamisele.

Koosviibimisel keskenduti eelkõige roheliste turismimarsruutide arendamisele, et anda rohelisele maakonnale veelgi rohkem sisu ja tähendust ning meelitada Põlvamaale lisaks korduvkülastajatele ka neid, keda rännutee seni veel rohelisse maakonda toonud pole.

Päeva peamiseks eesmärgiks oli saada paberile põnevad ja kompaktsed turismimarsruudid, mis tutvustavad maakonna kauneid looduspaiku, kutsuvad külla käsitöömeistritele, ootavad matkasõpru avastama siinseid metsi ja jõgesid ning pakuvad kohalikku toitu ja joogikultuuri. Marsruutide väljatöötamisel lähtuti põhimõttest, et koostööst sünnib tihti midagi suuremat ja olulisemat, kui üksinda tegutsedes võimalik oleks, ning end Põlvamaa külalise kingadesse asetades püüti luua võimalikult mitmekesiseid ja huvitavaid marsruute mõeldes erinevatele sihtgruppidele.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi projektist „Põlvamaa PATEE programm 2020-2023".

eu